LEKTOR

Edward McWilliam Londýnčan Konverzačné hodiny pre pokročilejších (dospelých aj mladších) Pomoc s dokumentmi, prezentáciou, prihlaškou, … Príprava na pohovor - Kvalifikovaný učiteľ angličtiny (Tesol) - Skúsený lektor (15 rokov). Učil som dospelých, VŠ a postgraduálnych študentov. - Chápem ťažkosti učenia sa cudzieho jazyka - Prispôsobím sa aj tichším alebo menej zhovorčivým povahám - Štandardný anglický prízvuk. Komunikatívna metóda vyúčby. - Konverzácia s opravovaním, vysvetľovaním aj po slovensky - Precvičovanie skutočne užitočnej hovorovej angličtiny. - Poznámky a domáce úlohy (ak chcete) - Skúsený prekladateľ (25 rokov). - Dlhoročný obyvateľ Bernolákova. - BA (hons) ekonomika
mail@speakeasy.sk
0903 037 540

LEKTOR

Edward McWilliam Londýnčan Konverzačné hodiny pre pokročilejších (dospelých aj mladších) Príprava na pohovor Pomoc s dokumentmi, prezentáciou, prihlaškou, … Kvalifikovaný učiteľ angličtiny (Tesol) Skúsený lektor (15 rokov). Učil som dospelých, VŠ a postgraduálnych študentov. Chápem ťažkosti učenia sa cudzieho jazyka Prispôsobím sa aj tichším alebo menej zhovorčivým povahám Štandardný anglický prízvuk. Komunikatívna metóda vyúčby. Konverzácia s opravovaním, vysvetľovaním aj po slovensky Precvičovanie skutočne užitočnej hovorovej angličtiny. Poznámky a domáce úlohy (ak chcete) Skúsený prekladateľ (25 rokov). Dlhoročný obyvateľ Bernolákova. BA (hons) ekonomika
SpeakEasy Bernolákovo .sk