INDIVIDUÁLNE

Individuálne hodiny online alebo osobne Pre mnohých sú individuálne hodiny najvhodnejšie. Rozprávate toľko, koľko chcete, hodina je prispôsobená len vám. Individuálne hodiny sú vhodné pre dospelých aj deti. Ak prídete so známym, cena sa nemení. Frekvencia a trvanie Hodiny sú spravidla raz týždenne. Nie je problém, ak občas zrušíte hodinu. Rozprávať sa o čomkoľvek Môžeme sa porozprávať o čomkoľvek, čo vás zaujíma. Ukážka tém tu. Online Na online hodine sa vidíme na obrazovke spolu s poznámkami. Na konci hodiny dostanete kópiu poznámok v e-maile. Pozrite si príklady nižšie: Chlapec, 9 rokov
Mark, it‘s time to go to school. Get ready. Yes, M um, I know. I'm ready. I'm just going now. Do you want me to take you to school by car? No, it's okay I'll walk. I can go by scooter. Please be careful on that scooter. I'm sure you are going to have an accident. No, M um. I'm not going to have an accident. It's okay. I'll be careful. Okay, but, please just go slowly. And wear a crash helmet. And gloves, and kneepads, and … Mum! I ' ve got to go! Yesterday I got to school late, and it was because of you. No, it wasn't my fault, it was your fault. You didn't have any sandwiches, and so we had to go to the supermarket on the way to school. M u m … Okay, just wait here, and I'll go get your coat. Mum! I don't need my coat. It's 20 degrees outside. Okay, but what about when you are coming home? It will be colder then. No, it's not going to be colder. It might get colder. No, it's not going to get colder. Look, really I've got to go to school. I've got to be at school in 10 minutes. It's okay, I'll take you by car. I'll just go and get the car keys. But I've already got my scooter ready . I can go to school by scooter. Okay, okay. But you haven't got your helmet! Go get your helmet. I don't need a helmet. I'm not going to have an accident. No one thinks that they are going to have an accident, b ut everyday hundreds of people have accidents. Now go get your helmet. I don't want to wear a helmet, I'll look silly with a helmet on a scooter. You've got to wear a helmet. If you're not going to wear a helmet, you're not going to school by scooter. Okay, I'll go get my helmet. Where is the key to the basement? I don ’t know, I guess that it is already down there . Go have a look. (Mark goes out the front door) Mark! Mark? Where are you going? I'm going to school! No! You haven't got your helmet! You've got to wear your helmet! 11 November 2021 16:21 18 October 2021 18:16 01 February 2022 17:19 Dievča, 11 rokov Účtovníčka Študentka Programátor CEO

Jeden na jedného

Pre mnohých sú individuálne hodiny najvhodnejšie. Môžete sa rozprávať toľko, koľko chcete a hodina je prispôsobená vašej úrovni. Individuálne hodiny sú vhodné pre dospelých aj detí. Ak máte hodinu spolu ako manželia či kamaráti, cena sa nemení. Frekvencia a trvanie Hodiny sú spravidla raz týždenne. Nie je problém, ak občas zrušíte hodinu. Rozprávať sa o čomkoľvek Môžeme sa porozprávať o čomkoľvek, čo vás zaujíma. Ukážka tém tu. Online V online hodine sa vidíme a môžete vidieť aj poznámky, ktoré píšem. Na konci hodiny dostanete kópiu poznámok v e-maile. Pozrite si príklady nižšie:

Chlapec, 9 rokov

CEO

18 October 2021 18:16
Účtovníčka

Študentka

01 February 2022 17:19

Programátor

Mark, it‘s time to go to school. Get ready. Yes, M um, I know. I'm ready. I'm just going now. Do you want me to take you to school by car? No, it's okay I'll walk. I can go by scooter. Please be careful on that scooter. I'm sure you are going to have an accident. No, M um. I'm not going to have an accident. It's okay. I'll be careful. Okay, but, please just go slowly. And wear a crash helmet. And gloves, and kneepads, and … Mum! I ' ve got to go! Yesterday I got to school late, and it was because of you. No, it wasn't my fault, it was your fault. You didn't have any sandwiches, and so we had to go to the supermarket on the way to school. M u m … Okay, just wait here, and I'll go get your coat. Mum! I don't need my coat. It's 20 degrees outside. Okay, but what about when you are coming home? It will be colder then. No, it's not going to be colder. It might get colder. No, it's not going to get colder. Look, really I've got to go to school. I've got to be at school in 10 minutes. It's okay, I'll take you by car. I'll just go and get the car keys. But I've already got my scooter ready . I can go to school by scooter. Okay, okay. But you haven't got your helmet! Go get your helmet. I don't need a helmet. I'm not going to have an accident. No one thinks that they are going to have an accident, b ut everyday hundreds of people have accidents. Now go get your helmet. I don't want to wear a helmet, I'll look silly with a helmet on a scooter. You've got to wear a helmet. If you're not going to wear a helmet, you're not going to school by scooter. Okay, I'll go get my helmet. Where is the key to the basement? I don ’t know, I guess that it is already down there . Go have a look. (Mark goes out the front door) Mark! Mark? Where are you going? I'm going to school! No! You haven't got your helmet! You've got to wear your helmet! 11 November 2021 16:21

Chlapec, 8 rokov

Dievča, 11 rokov

SpeakEasy Bernolákovo .sk