mail@speakeasy.sk0949 769 301 Kľudne aj po slovensky jana@speakeasy.sk0903 037 540 Online V dohodnutý časkliknitena kameru.

Zarezervujte si termín

Nerobte si starosti s tým, že neviete, či sa vám hodiny budú páčiť. Ak zistíte, že hodiny nie sú pre vás vhodné, nie je problém skončiť. Vždy platíte len za jednu hodinu. Spravidla sú hodiny raz týždenne.
XX 9:00 · 10:00
obsadené k dispozícii Napíšte, ktorý čas chcete. mail@speakeasy.sk 0949 769 301
Zarezervujte si termín už teraz.
ROZVRH od 6. mája 2024 u nás online u vás    k dispozícii rezervované :45	   :30	   :15	 21:00	   :45	   :30	   :15	 20:00	   :45	   :30	   :15	 19:00	   :45	   :30	   :15	 18:00	   :45	   :30	   :15	 17:00	   :45	   :30	   :15	 16:00	   :45	   :30	   :15	 15:00	   :45	   :30	   :15	 14:00	   :45	   :30	   :15	 13:00	   :45	   :30	   :15	 12:00	   :45	   :30	   :15	 11:00	   :45	   :30	   :15	 10:00	   :45	   :30	   :15	 09:00	   :45	   :30	   :15	 08:00	   :45	   :30	   :15	 07:00 Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok 월 화 수 목 금 :45	   :30	   :15	 21:00	   :45	   :30	   :15	 20:00	   :45	   :30	   :15	 19:00	   :45	   :30	   :15	 18:00	   :45	   :30	   :15	 17:00	   :45	   :30	   :15	 16:00	   :45	   :30	   :15	 15:00	   :45	   :30	   :15	 14:00	   :45	   :30	   :15	 13:00	   :45	   :30	   :15	 12:00	   :45	   :30	   :15	 11:00	   :45	   :30	   :15	 10:00	   :45	   :30	   :15	 09:00	   :45	   :30	   :15	 08:00	   :45	   :30	   :15	 07:00 Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok 월 화 수 목 금 Lil 15:00 · 16:00 PJe 7:45 · 8:45 E/MK 9:00 · 10:00 KKu 19:15 · 20:15 DMa 17:20 · 18:50 DL 20:30 · 21:30 TY 18:00 · 19:00 KJa 19:15 · 20:15 DJ 12:00 · 13:30 JHo 16:45 · 17:45 MPAJ 19:45 · 21:15 MO 17:15 · 18:15 JO 20:30 · 21:30 TJ 18:30 · 19:30 GM 18:00 · 19:00 SŠ 14:30 · 15:30 VO 16:45 · 17:45 DL 19:20 · 20:20 HK 20:30 · 21:30 LN 7:30 · 8:30 Nik 16:00 · 17:00 LZK 15:00 · 16:00 Lil 13:45 · 14:45 PG 14:00 · 15:00 PG 14:00 · 15:00 JHy 9:30 · 10:30 NG 8:30 · 9:30 JMu 11:00 · 13:00 KDo 11:30 · 13:00 KDo 15:00 · 16:30 TB 17:30 · 19:00 JHy 9:30 · 10:30
u vás online u nás voľné rezervované u vás online u nás voľné rezervované

Jana

:45	   :30	   :15	 21:00	   :45	   :30	   :15	 20:00	   :45	   :30	   :15	 19:00	   :45	   :30	   :15	 18:00	   :45	   :30	   :15	 17:00	   :45	   :30	   :15	 16:00	   :45	   :30	   :15	 15:00	   :45	   :30	   :15	 14:00	   :45	   :30	   :15	 13:00	   :45	   :30	   :15	 12:00	   :45	   :30	   :15	 11:00	   :45	   :30	   :15	 10:00	   :45	   :30	   :15	 09:00	   :45	   :30	   :15	 08:00	   :45	   :30	   :15	 07:00 Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok 월 화 수 목 금 :45	   :30	   :15	 21:00	   :45	   :30	   :15	 20:00	   :45	   :30	   :15	 19:00	   :45	   :30	   :15	 18:00	   :45	   :30	   :15	 17:00	   :45	   :30	   :15	 16:00	   :45	   :30	   :15	 15:00	   :45	   :30	   :15	 14:00	   :45	   :30	   :15	 13:00	   :45	   :30	   :15	 12:00	   :45	   :30	   :15	 11:00	   :45	   :30	   :15	 10:00	   :45	   :30	   :15	 09:00	   :45	   :30	   :15	 08:00	   :45	   :30	   :15	 07:00 Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok 월 화 수 목 금 Lil 15:00 · 16:00 LZK 15:00 · 16:00 Lil 13:45 · 14:45 KDo 11:30 · 13:00 KDo 15:00 · 16:30 PJe 7:45 · 8:45 E/MK 9:00 · 10:00 KKu 19:15 · 20:15 DMa 17:20 · 18:50 DL 20:30 · 21:30 TY 18:00 · 19:00 KJa 19:15 · 20:15 DJ 12:00 · 13:30 JHo 16:45 · 17:45 MPAJ 19:45 · 21:15 MO 17:15 · 18:15 JO 20:30 · 21:30 TJ 18:30 · 19:30 GM 18:00 · 19:00 SŠ 14:30 · 15:30 VO 16:45 · 17:45 DL 19:20 · 20:20 HK 20:30 · 21:30 LN 7:30 · 8:30 Nik 16:00 · 17:00 PG 14:00 · 15:00 PG 14:00 · 15:00 JHy 9:30 · 10:30 NG 8:30 · 9:30 JMu 11:00 · 13:00 TB 17:30 · 19:00 JHy 9:30 · 10:30
SpeakEasy Bernolákovo .sk

ROZVRH od 6. mája 2024

Zarezervujte si termín

Nerobte si starosti s tým, že neviete, či sa vám hodiny budú páčiť. Takýto formát učenia sa jazykov nevyhovuje každému. Ak zistíte, že hodiny nie sú pre vás vhodné, nie je problém skončiť. Vždy platíte len za jednu hodinu. hodiny sú spravidla týždenne. Napíšte, ktorý čas chcete a prípadne aj iné možné časy.
jana@speakeasy.sk0903 037 540 mail@speakeasy.sk0949 769 301 Kľudne aj po slovensky

ROZVRH

Edward