ONLINE

Video

Pokyny: 1. V dohodnutý čas hodiny kliknite na tlačidlo. Otvorí sa nové okno. 2. Kliknite na „Request permissions 3. V pop-up v hornej časti obrazovky kliknite na „Allow microphone and camera“. 4. Kliknite na „Join meeting Budem čakať vo virtuálnej miestnosti. V prípade problému, zavolajte 0949 769 301.

비디오

영상 통화를 시작하는 방법: 1. 정해진 레슨 시간에 버튼을 클릭합니다. 새 창이 열립니다. 2. Request permissions 을 클릭합니다. 3. 화면 상단의 팝업에서 Allow microphone and camera을 클릭합니다. 4. Join meeting를 클릭합니다. 가상 회의실에서 기다리겠습니다. 문제가 있으시면 0949 769 301로 전화주세요.
mail@speakeasy.sk0949 769 301 jana@speakeasy.sk0903 037 540

Online

Pokyny: V dohodnutý čas hodiny ťuknite na kameru. Otvorí sa nové okno. Kliknite na „Request permissions V pop-up v hornej časti obrazovky kliknite na „Allow microphone and camera“. Kliknite na „Join meeting Budem čakať vo virtuálnej miestnosti.
mail@speakeasy.sk0949 769 301 jana@speakeasy.sk0903 037 540 SpeakEasy Bernolákovo .sk